Wramach uzyskanej dotacji ze Skarbu Państwa – Ministra Edukacji i Nauki na wykonanie zadania publicznego z wiązanego z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek w zakresie programu INWESTYCJE W OŚWIACIE zostaną zakupione i zamontowane urządzenia związane z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki tzn. bramki, stojaki z tablicą do koszykówki, słupki z siatką do siatkówki, piłkochwyt z siatki PP, sprzęt treningowy. Zostaną również zakupione i zamontowane urządzenia do siłowni plenerowej: orbitrek plus rower na pylonie, surfer plus twister na pylonie, placów zabaw o nawierzchni trawiastej i piaskowej, małej architektury oraz bieżni wraz z zeskocznią do skoku w dal.