Częstochowa, 10.03.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023
dotyczące zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Zakup wyposażenia dla
kompleksu sportowego – Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich im. gen. Władysława Andersa w Wierzbiu, Wierzbie 34, 99- 300 Kutno”

Informacja o otwarciu ofert
Informacja o wyborze oferty