Częstochowa, 12.12.2022 r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022
dotyczące zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Zakup wyposażenia dla
kompleksu sportowego – Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich im. gen. Władysława Andersa w Wierzbiu, Wierzbie 34, 99- 300 Kutno”

 

Informujemy, że do dnia 19.12.2022 godz. 9 w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.