Częstochowa, 10.03.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023
dotyczące zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „ Zakup wyposażenia do
kompleksu – boisko sportowe wraz z siłownią plenerową” ul. Reja 6, 99- 300 Kutno
Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. św. Stanisława Kostki Technikum SPSK”

Informacja o otwarciu ofert
Informacja o wyborze oferty