W ramach uzyskanej dotacji ze Skarbu Państwa – Ministra Edukacji i Nauki na wykonanie zadania publicznego z wiązanego z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek w zakresie programu INWESTYCJE W OŚWIACIE zostaną zakupione i zamontowane urządzenia związane z wykonaniem niepełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej tzn. bramka i stojak z tablicą do koszykówki, piłkochwyt z siatki PP. Ponadto zostaną zakupione i zamontowane urządzenia do siłowni plenerowej: orbitrek plus rower na pylonie, surfer plus twister na pylonie, oraz monitoringu.