14 i 15 września w tym roku były szczególne i pełne głębokiej modlitwy w siedzibie Stowarzyszenia.
14 września przeżywaliśmy dzień patronalny w naszej kaplicy pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża św. przy ul. Borelowskiego. Odbyła się uroczysta Msza św. i całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Zarząd Stowarzyszenia. Było to przygotowanie do uroczystego zaproszenia Maryi w Ikonie Jasnogórskiego Obrazu do siedziby Stowarzyszenia w 2024 r. i Zawierzenia wszystkich osób i Spraw związanych ze Stowarzyszeniem Maryi Matce…
15 września w liturgiczna wspomnienie Matki Bożej Bolesnej podczas Mszy św. w siedzibie Stowarzyszenia ul. Łukasińskiego został uroczyście odczytany Akt Zawierzenia i Zaproszenia Maryi Jasnogórskiej do naszej kaplicy… W tym Akcie zostaliśmy wszyscy zawierzeni Jej Sercu, powierzeni Jej Orędownictwu i oddani w Jej ręce wraz ze wszystkimi naszymi trudami i radościami. Chętni podpisali Zaproszenie i Zawierzenie w pamiątkowej księdze Jasnogórskiej.

Matko Pięknej Miłości

Matko Wielkiego Zawierzenia

Prowadź nasze słowa i myśli w tej wielkiej chwili, gdy stajemy przed Tobą jako słudzy Twoi, a nade wszystko dzieci Twoje.

Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Najmilsza – Przyjmij nas stojących przed Tobą i przygarnij do Serca nasze rodziny, naszych bliskich, byśmy umieli tworzyć więzi oparte na wierze i zaufaniu.

Matko Łaski Bożej, Matko Nadziei, Matko Najmilsza weź w opiekę dzieci i młodzież, uczącą się w naszych szkołach, aby napełniając umysły wiedzą nie zapomnieli i korzeniach wiary, nadziei i Miłości i nieustannie zwracali się do Ciebie prosząc o obronę i prowadzenie.

Matko Najczystsza, Matko dobrej Rady, Matko Stworzyciela chroń i przyjmij dyrektorów i nauczycieli naszych szkół i przedszkoli, aby umocnieni Twoją Obecnością i przygarnięci Twoją Miłością każdego dnia walczyli o dusze młodych ludzi, otaczając opieką i prowadząc ku Prawdzie.

Matko Zbawiciela, Panno Roztropna, Panno wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Oblubienico Ducha św. – bądź z każdym pracownikiem

Stowarzyszenia na jego miejscu pracy, pomóż w trudnościach, pociesz w smutkach, natchnij gdy piętrzą zawiłości. Błagamy o zdrowie i twórczą nadzieję, by móc służyć Tobie Maryjo w Stowarzyszeniu, na drogach służby człowiekowi w jego integralnym rozwoju.

Przybytku Sławny Pobożności, Różo Duchowna, Królowo Wyznawców oddajemy Ci Zarząd Stowarzyszenia, byś była im Słodką Wspomożycielką Matką Dobrych Rad i Przewodniczką Najmilszą w tych trudnych czasach, kiedy to nie tylko budować nowe i kształtować już istniejące, ale również walczyć trzeba o przetrwanie.

Królowo Wszystkich Świętych, Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Dziękujemy Ci, że prowadzisz nas na drogach Wiary, dziękujemy Ci za nasze Stowarzyszenie! Bądź błagamy w każdym czasie naszą Matką i Naszą Królową!