Częstochowa, 13.10.2023 r.

Informacja z wyboru oferty

Dotyczy zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji usług domu noclegowego dla pielgrzymów na funkcję usługi szkolno-oświatowe.” ul. Biskupa Teodora Kubiny 15/21, 42-200 Częstochowa

Informacja z wyboru oferty