W Czerwiennem rozwija się idea integracji wśród dzieci i młodzieży

W Czerwiennem rozwija się idea integracji wśród dzieci i młodzieży

Szkoły katolickie SPSK w Czerwiennem, którym patronują św. Jan Paweł II i prymas Stefan Wyszyński od lat otwierają się na uczniów nie tylko z niepełnosprawnością fizyczną, ale także na osoby z dysfunkcjami społecznymi.

Szkoły – przedszkole, podstawowa i zawodowa, cały czas się rozwijają. Uczy się w nich 560 osób, z czego 161 to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opiekę dydaktyczną zapewnia wykwalifikowana kadra nauczycielska. Zajęcia odbywają się w budynku, który cały czas jest rozbudowywany.

W poniedziałek 18 grudnia 2017 r. społeczność szkół katolickich w Czerwiennem przeżywała uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej części szkoły. Podczas uroczystej mszy świętej w Sanktuarium na Bachledówce, której przewodniczył abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, nadano także imię św. Jana Pawła II przedszkolu i poświęcono nowy sztandar tej placówki.

W ubiegłym roku szkolnym rozpoczęto III etap budowy szkoły. Na jego realizację wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz pozyskał środki finansowe z PFRON-u w wysokości 440 000,00 złotych i zaciągnął, za zgodą Rady Sołeckiej, kredyt w wysokości 453 000,00 złotych. Środki te zostały wykorzystane na wykonanie stanu surowego, zamkniętego.

Na roboty instalacyjne i wykończeniowe zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich przeznaczył kwotę 1 650 000,00 złotych, z czego 1 000 000,00 złotych przekazany został przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – premier Beatę Szydło. O to dofinansowanie zabiegali posłowie Beata Kępa, poseł Edward Siarka, senator Jan Hamerski i radny wojewódzki Jan Piczura.

Koszt całej inwestycji, budowy szkoły w Czerwiennem, wyniósł około 11 milionów złotych. W 2006 roku oddano do użytku dydaktyczną część szkoły. Koszt tej inwestycji wyniósł 4 710 000,00 złotych. W 2011 roku oddano do użytku część rehabilitacyjno – sportową za kwotę kolejnych 3 670 000,00 złotych.

Podczas uroczystości dziękowano wszystkim, którzy przyczynili się rozbudowie szkoły. Wśród gości obecni byli m.in. poseł Edward Siarka, wicewojewoda Józef Gawron, radny wojewódzki Jan Piczura, starosta nowotarski Krzysztof Faber, radni powiatowi Tomasz Turski, Maria Domagała, Julian Stopka i Jacek Stopka – Studencki, wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz, skarbnik gminy Czarny Dunajec Stanisława Pilch, członkowie zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z prezes Marią Chodkiewicz na czele, małopolski wicekurator oświaty Halina Cimer, kierownik nowotarskiej delegatury kuratorium Bożena Bryl, radni gminni, kierownicy jednostek i pracownicy Urzędu Gminy Czarny Dunajec, przedstawiciele Stowarzyszeni Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół, przedstawiciele wykonawców, dyrektorzy szkół z gminy Czarny Dunajec, a także nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice oraz inni zaproszeni goście.

Zasłużonym dziękowała inicjatorka powstania szkół katolickich SPSK w Czerwiennem Anna Słodyczka, która pełni obecnie funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej.

Dziękował im także wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz. – Za nami 16 lat wspólnych zmagań mających na celu przygotowania dobrego i godnego miejsca do nauki i pracy dla dzieci niepełnosprawnych i ich sprawnych kolegów. To czas obfitujący we wspólne doświadczenia i przeżycia. Wspólne: Gminy Czarny Dunajec i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiejszy dzień mogę świętować z tymi, którzy podejmowali trud budowy pierwszej szkoły integracyjnej  na Podhalu – mówił.

– Jak widać pozyskane środki, są bardzo dobrze wykorzystane – stwierdził Józef Babicz.

Spotkanie uświetnił występ uczniów szkół katolickich SPSK w Czerwiennem.

TEKST GORAL.INFO
FOT: Piotr Duraj

15 Rocznica Integracji w Czerwiennem

15 Rocznica Integracji w Czerwiennem

Integracyjne szkoły katolickie w Czerwiennem, należące do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich mają już 15 lat. Od tego czasu placówki te – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła zawodowa przysposabiająca do pracy wykształciły wiele osób, a co najważniejsze integrowały młodzież niepełnosprawną z pełnosprawnymi rówieśnikami.

W związku z tym jubileuszem, w dniach 31 maja – 1 czerwca w hotelu „Bachledówka” zorganizowane zostało sympozjum naukowo – integracyjne pt. „15 lat kształcenia integracyjnego na Podhalu”.

Celem sympozjum, które honorowym patronatem objęła pierwsza dama Agata Kornhauser – Duda, było przedstawienie zmian jakie dokonały się na Podhalu od czasów najdawniejszych, a w szczególności w ciągu ostatnich 15 lat, tj. od momentu powołania szkół integracyjnych w Czerwiennem. Wykładowcami byli naukowcy, specjaliści i praktycy, którzy od wielu lat nadają kształt kształceniu integracyjnemu.

W dwudniowym sympozjum podzielonym na części merytoryczną i praktyczną udział wzięli nauczyciele z całej Polski, zwłaszcza ze szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Nie zabrakło uczestników z gminy Czarny Dunajec, w osobach dyrektorów szkół.

W sympozjum udział wzięli także przedstawiciele Urzędu Gminy Czarny Dunajec – wójt Józef Babicz, skarbnik Stanisława Pilch i przewodniczący rady gminy Stanisław Gonciarczyk. Wśród gości obecny był również senator RP Jan Hamerski oraz radny wojewódzki Jan Piczura.

Część merytoryczną, która odbyła się pierwszego dnia, stanowiły wykłady dr hab. Anny Mlekodaj (Nowy Targ) – „Dzieci od boginki, czyli Podhale sprzed integracji”, Urszuli Grygier (Kraków) – „Organizacja pracy w klasie integracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy nauczyciela przedmiotu i nauczyciela współorganizującego nauczanie”, Violetty Błasiak (Częstochowa) – „Integralny rozwój osobowości podstawą integracji”, Jolanty Kraśniewskiej (Kraków) i Krzysztofa Kraśniewskiego (Bydgoszcz) – „Praca z uczniem z dysfunkcją społeczną na podstawie innowacji pedagogicznej Re – personalizacja” i o. Ludwika Kaszowskiego OSPPE (Wieruszów) – „Duchowość dziecka niepełnosprawnego i postrzeganie niepełnosprawności przez dzieci szkolne”.

Wszystkim obecnym zaprezentowała się grupa teatralna „Zawodowcy z Bachledówki”. Niepełnosprawni uczniowie szkoły zawodowej przysposabiającej do pracy zaprezentowali sztukę „O Zwyrtale muzykancie”.

Na zakończenie pierwszego dnia sympozjum w Sanktuarium na Bachledówce odbyła się msza dziękczynna za 15 lat kształcenia integracyjnego w Katolickich Szkołach Integracyjnych i Specjalnych w Czerwiennem. Homilię wygłosił ks. Stanisław Garncarek, założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Drugiego dnia odbyła się część praktyczna. Po mszy świętej, nauczyciele gimnazjum w Czerwiennem Agata Duraj i Mateusz Zahora omówili temat „Jak indywidualizować pracę na lekcji w klasie integracyjnej, na przykładzie lekcji biologii w gimnazjum”. Następnie uczestnicy sympozjum wzięli udział w zajęciach lekcyjnych, w klasach integracyjnych, na terenie katolickich szkół integracyjnych w Czerwiennem.

Uczniowie integracyjnego liceum ogólnokształcącego w Czarnym Dunajca przedstawili sztukę pt. „Szczęśliwy książę”.

Równocześnie obok hotelu odbył się integracyjny piknik rodzinny. Uczestnicy sympozjum mogli zobaczyć jak integrują się niepełnosprawni uczniowie z pełnosprawnymi rówieśnikami podczas wspólnych zabaw, gier i konkursów.

Organizatorami sympozjum były Integracyjne Szkoły Katolickie SPSK w Czerwiennem, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oraz Gmina Czarny Dunajec.

„Z sercem na dłoni” – Bal charytatywny w Czerwiennem

„Z sercem na dłoni” – Bal charytatywny w Czerwiennem

Licytacja, występy, wspólna zabawa, a przede wszystkim pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej to główny cel Balu Charytatywnego „Z Sercem na Dłoni”.
Na tegorocznym balu, który odbył się już po raz 7. w sali bankietowej „Pod Skałką” w Rogoźniku, spotkali się uczniowie szkół integracyjnych w Czerwiennem, ich rodzice, nauczyciele oraz władze gminy Czarny Dunajec i przyjaciele od lat wspierający działalność Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół działającego przy Katolickich Szkołach SPSK w Czerwiennem. Wzięli oni udział we wspólnej zabawie, której przyświecał szczytny cel. Cały dochód z przeprowadzonej licytacji trafi do podopiecznych stowarzyszenia SONIRIP. Podczas aukcji licytowano wiele przedmiotów ofiarowanych przez ludzi dobrej woli.
Wszyscy obecni mogli obejrzeć występ pt. „Szukam przyjaciela” grupy teatralnej „Shema” z gimnazjum w Czerwiennem. Marzena Słodyczka, absolwentka szkoły integracyjnej w Czerwiennem, zaprezentowała taniec POI, będący grą światła, ruchu i muzyki, a o dobrą zabawę zadbali członkowie zespołu „Ahaju Fusion Boliwia” – Beto i Tari.
Bal poprzedziła msza św. w kościele parafialnym w Rogoźniku. Nabożeństwu w intencji wszystkich podopiecznych stowarzyszenia i ich rodzin przewodniczył proboszcz. ks. Andrzej Bukalski. Patronat nad VII Balem Charytatywnym „Z sercem na dłoni” objął znany polski aktor Bartłomiej Topa. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół działa przy szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem. Propaguje ideę integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem organizując olimpiady sportowe, pielgrzymki integracyjne, turnusy rehabilitacyjne, wspólne mikołajki i wiele innych. Stowarzyszenie bierze udział w konkursach i szkoleniach na terenie powiatu nowotarskiego i całej Polski. Organizuje sympozja naukowe dotyczące integracji, bierze czynny udział we wszelakich projektach dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych. Ściśle współpracuje z wolontariatem działającym przy szkole SPSK w Czerwiennem. W ostatnich latach stowarzyszenie sfinansowało zakup wózków inwalidzkich dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Czarny Dunajec. Ufundowało także wyposażenie sali sensorycznej i rehabilitacyjnej mieszczących się w szkole SPSK w Czerwiennem, z której korzystają dzieci niepełnosprawne w trakcie rehabilitacji, a dzieci sprawne w czasie zajęć korekcyjnych. Stowarzyszenie pomogło dofinansować rehabilitację swoich podopiecznych. Wspiera finansowo również chore dzieci spoza terenu gminy Czarny Dunajec.
Cele SONIRIP:
  • -grupowanie ludzi dobrej woli działających na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci niepełnosprawnych
  • -tworzenie grup wsparcia i poradnictwa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
  • -popularyzowanie wśród społeczności wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci niepełnosprawnych,
  • -inicjowanie i popieranie działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  • -organizowanie akcji charytatywnych.
    Tekst i fot. Piotr Duraj