Konferencja Dyrektorów RSK i SPSK

Konferencja Dyrektorów RSK i SPSK

24.08.2022 na Jasnej Górze w Sali Papieskiej odbyła się konferencja dyrektorów szkół katolickich zrzeszonych w Radzie Szkół Katolickich.
Przybyli również dyrektorzy szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, którzy stanowią zauważalną społeczność wśród dyrektorów RSK.
Spotkanie rozpoczął i prowadził ks. Zenon Latawiec SDB – Przewodniczący RSK. W pierwszej części zapoznaliśmy się z nowelizcjami prawa oświatowego i zagadnieniami dotyczącymi prawa pracy. Po przerwie wysłuchaliśmy konferencji formacyjnej, w której o. Dariusz Kowalczyk przedstawił nam rzeczywistość szkoły katolickiej w dobie odchodzenia dzieci z lekcji religii i z Kościoła. Konferencję zakończyła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks.Bp Marka Mendyka.

Po obiedzie w siedzibie Stowarzyszenia spotkali się dyrektorzy Szkół i Przedszkoli SPSK.

Część merytoryczna konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli SPSK rozpoczęła Pani Prezes Maria Chodkiewicz od przedstawienia tematu programu wychowawczo – formacyjnego Persona na rok szkolny 2022/23, którego tytuł został zaczerpnięty z kazania ks. Bp Andrzeja Przybylskiego wygłoszonego w czasie naszej czerwcowej pielgrzymki na Jasną Górę: „Za jakim duchem idziesz?”. Pani Prezes przypomniała wagę szkolnej modlitwy, przypomniała główne projekty kontynuowane w Stowarzyszeniu i poinformowała o projektach planowanych przez Stowarzyszenie w ramach MEiN. Kolejna część dotyczyła organizacji pracy szkół, roli dyrektora i możliwości pracy w ramach programu Laboratorium Przyszłości. Bardzo pracowity dzień… Słowem witamy w roku szkolnym 2022/23!

XXIV Pielgrzymka Stowarzyszenia u stóp Jasnogórskiej Matki.

XXIV Pielgrzymka Stowarzyszenia u stóp Jasnogórskiej Matki.

Dziękujemy wspólnotom szkolnym i przedszkolnym za przybycie na XXIV Pielgrzymkę Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich do Matki Bożej Jasnogórskiej i uczestnictwo w dziękczynnej Eucharystii, prosimy o odtworzenie na modlitwach szkolnych (nawet we fragm.) homilii ks. Bp. Andrzeja Przybylskiego z przesłaniem: „Za jakim duchem idziecie?”.

 

To pytanie stało się inspiracją tematyki programu wychowawczego na rok szkolny 2022/23.

Załączamy reportaż fotograficzny i do zobaczenia na kolejnej pielgrzymce – będzie to nasz mały pielgrzymkowy jubileusz, gdyż w przyszłym roku spotkamy się u naszej Matki po raz XXV!

Akt zawierzenia szkół i przedszkoli Stowarzyszenia:

Galeria z wydarzenia:

 

 

Relacja z XXII PIELGRZYMKI SPSK na Jasną Górę

Relacja z XXII PIELGRZYMKI SPSK na Jasną Górę

15 września 2020 r., jako wspólnota szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, przybyliśmy z wielką radością na Jasną Górę do naszej ukochanej Matki, by czuwać przed Jej obliczem i powierzyć Jej opiece siebie i wspólnoty na nowy rok szkolny.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli osobiście pokłonili się Pani Jasnogórskiej, a uczniowie i nauczyciele łączyli się duchowo, z wykorzystaniem przekazu internetowego.

Pielgrzymka rozpoczęła się Eucharystią, którą celebrował Jego Ekscelencja ks. Biskup Andrzej Przybylski. W swojej homilii ks. Biskup podkreślił wielką rolę szkoły katolickiej w wychowaniu młodego pokolenia. Szkoła katolicka, poza przekazywaniem wiedzy, formuje i wychowuje młodych ludzi w wartościach chrześcijańskich, kształtuje ich przyszłe postawy życiowe.

Oprawę muzyczną Mszy świętej zapewnili uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zawierciu pod przed przewodnictwem Pani Cecylii Miłosz.

Po Apelu Jasnogórskim, Pani Prezes Maria Chodkiewicz rozpoczęła pielgrzymkowe czuwanie przed wizerunkiem Matki Bożej słowami podziękowania za przyjęcie przez Nią testamentu z krzyża: „Maryjo, Ty trwając pod krzyżem usłyszałaś słowa Syna, które przeniknęły Twoją duszę: «Niewiasto oto Syn Twój».  Z ust samego Jezusa, Syna Twojego, Bożego Syna usłyszałaś, że zwykły człowiek, uczeń Jan, miłowany uczeń, a więc każdy człowiek dany Ci jest jako dziecko w miejsce Bożego Syna ”.

Następnie rozpoczęła się modlitwa różańcowa – „Uczniowski Różaniec ze Świętymi”. Każda Tajemnica była przeplatana pieśniami w wykonaniu uczniów i nauczycieli ze szkół w Czerwiennem pod przewodnictwem Pana Piotra Kowalcze oraz zespołu muzycznego Liceum z Zawiercia.

Tajemnica I „Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu”, rozważana była wraz z dziećmi Fatimskimi. Uczennica klasy III,  Antonina Chodkiewicz-Krišta ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Franciszkańskich Męczenników z Peru, Błogosławionego Michała Tomaszka i Błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego w Rychwałdku, w imieniu swoich rówieśników obiecała Maryi, że w  miesiącu różańcowym, w październiku, będzie modliła się na różańcu, aby pocieszyć Niepokalane Serce Maryi. Tajemnicą II – „Biczowanie Pana Jezusa w Ogrójcu” – modliliśmy się z bł. Karoliną Kózkówną.  Maria Chodkiewicz-Krista, uczennica klasy VI, Szkoły Podstawowej w Rychwałdku, złożyła obietnic podjęcia trudu przekonania swoich rówieśników, że życie w czystość to jednocześnie dar i zadanie. Pomocą będzie modlitwa różańcowa od listopada do grudnia, a szczególnie 8 grudnia w  Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Ze św.  Dominikiem Savio rozważaliśmy III Tajemnicę Różańca „Ukoronowanie Pana Jezusa”. W imieniu rówieśników, Martyna Dziedzic, uczennica klasy V Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół szkół Katolickich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem, przyrzekła Maryi, że w styczniu i  lutym, odmawiając różaniec, będzie przepraszała za grzechy egoizmu.

Tajemnicę IV – „Drogę Krzyżową Pana Jezusa”, rozważaliśmy ze św. Stanisławem Kostką. Uczennica klasy VI, Oliwia Szczepańska z Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Chojnach, w imieniu rówieśników obiecała Maryi, że w marcu i kwietniu, w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy, będzie przez modlitwę różańcową błagała za młodzież, która dawno nie przystąpiła do sakramentu pojednania, aby spowiedź święta była nawróceniem ich serc.

W V Tajemnicy „Śmierć Pana Jezusa na krzyżu”, modliliśmy się ze  św.  Jose  Sánchezem del Rio. Przedstawiciel młodzieży, Hubert Mukrasz, uczeń klasy II  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.  Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zawierciu, przyrzekł Maryi, że w maju i czerwcu, kiedy czcimy Maryję i Najświętsze Serce Jezusa, modlitwą różańcową będzie wypraszał łaskę odwagi dla dzieci i młodzieży, by wiernie trwały przy Bogu.

Przejmującym momentem czuwania pielgrzymkowego był Akt Zawierzenia (TEKST ZOBACZ), uczyniony przez Panią Marię Chodkiewicz, Prezesa Stowarzyszenia oraz obecnych Dyrektorów szkół i przedszkoli. Z wielkim wzruszeniem i przejęciem Dyrektorzy zawierzali swoje placówki, klęcząc przed obliczem Najświętszej Maryi Panny. Wspólnoty szkolne, które łączyły się duchowo przez Internet, zostały zawierzone przez członków Zarządu Stowarzyszenia – Panią Wiceprezes Violettę Błasiak, Pana Wiceprezesa Grzegorza Nawrockiego oraz Członka Zarządu Panią Annę Przybylską.

Pięknym darem dla Maryi, kończącym pielgrzymkowe czuwanie, było wykonanie sekwencji „Stabat Mater dolorósa” z muzyką Antonio Vivaldiego przez śpiewaczkę Panią Katarzynę Chęsy-Zajic, przy akompaniamencie organowym Pana Jana Mroczka. Polskie tłumaczenie tekstu sekwencji usłyszeliśmy w interpretacji aktora scen częstochowskich Pana Adama Hutyry.

Na zakończenie Ks. Biskup Andrzej Przybylski udzielił błogosławieństwa wszystkim czuwającym, którzy żegnali Panią Jasnogórską słowami pieśni „Czarna Madonno”.

Jesteśmy wdzięczni Matce Najświętszej, że z wielką miłością przygarnia nas do Serca Swojego Syna, biorąc w opiekę każdą wspólnotę, każdego ucznia, nauczyciela, pracownika, dyrektora.

Maryjo! Przyjdziemy znów!

XXI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SPSK NA JASNĄ GÓRĘ

XXI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SPSK NA JASNĄ GÓRĘ

W piątek,13 września 2019 r. w liczbie ponad 3. tys. uczniów, rodziców, nauczycieli i duszpasterzy ze szkół SPSK z terenu całej Polski przybyliśmy na Jasną Górę, by jak co roku złożyć swój hołd i podziękowanie Matce Najświętszej za wszystkie dary, które otrzymaliśmy w minionym roku szkolnym, a zarazem by przez Jej ręce ofiarować Bogu Ojcu cały nadchodzący nowy rok szkolny 2019/20120 i po prostu umocnić się w wierze, nadziei i wzajemnej miłości. Chociaż przybyliśmy tutaj ze 123. placówek edukacyjnych o różnym poziomie kształcenia (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), rozsianych aż w 18. polskich diecezjach, jak co roku jesteśmy tu wszyscy razem, tworząc swoistą wspólnotę wspólnot, podkreślając naszą tożsamość i umacniając się wzajemnie w niesieniu Pana Boga w naszą codzienność.

Jako szkoły katolickie zrzeszone w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich mamy wspólny cel, a jest nim integralny rozwój człowieka; pragniemy, by rozwijał się on całkowicie, całościowo i łącznie we wszystkich płaszczyznach, nie tylko intelektualnej i kulturowej, ale także fizycznej, społecznej, moralnej i duchowej, to znaczy pragniemy, żeby rozwijał się on w każdej swojej płaszczyźnie globalnie i immanentnie. Mamy świadomość, że ten czas rozwoju to czas coraz trudniejszych zmagań z samym sobą, w swoim sercu, z dawaniem świadectwa o Bogu, więc umocnienie, które możemy zdobyć tutaj, u Maryi, jest nam szczególnie potrzebne. Dlatego przybyliśmy, żeby do Niej przylgnąć, żeby się do Niej przytulić i prosić Ją o wzmocnienie w wierze i wszystkie potrzebne nam łaski. Za Jej pośrednictwem chcieliśmy prosić Boga o Jego błogosławieństwo dla każdego z nas, dla naszych rodzin, dla wszystkich naszych wspólnot i całej naszej Ojczyzny.

Nasze spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęło się od słów serdecznego powitania wspólnot szkolnych z całej Polski przez Panią wiceprezes Violettę Błasiak oraz podprzeora Jasnej Góry –ojca Jana Poteralskiego, który m. in. tymi słowami zwrócił się do zgromadzonych: „Przybywacie dziś na Jasną Górę, aby prosić o potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego w kolejnym roku szkolnym i katechetycznym, a jednocześnie zawierzyć przyszłość waszego Stowarzyszenia Matce Bożej na wzór św. Jana Pawła II, pielgrzyma jasnogórskiego (…) Prosimy Boga, aby szkoła katolicka w Polsce była miejscem zachowania wartości chrześcijańskich, tradycji i patriotyzmu, a wiedza, która jest przekazywana i zdobywana, była w przyszłości pomocą w rozwoju Kościoła i Ojczyzny”.
Centralnym i najważniejszym punktem naszej pielgrzymki była uroczysta Eucharystia sprawowana na szczycie Jasnej Góry przez J.E. Ks. Bp. Andrzeja Przybylskiego. W koncelebrze towarzyszyli mu kapłani związani z naszym Stowarzyszeniem: ks. Marek Kundzicz – jego opiekun duchowy oraz ks. Piotr Stanikowski, prowadzący letnie rekolekcje formacyjne dla nauczycieli i wychowawców szkół SPSK. We Mszy św. licznie uczestniczyli również kapłani z parafii, na terenie których funkcjonują nasze szkoły.

ZOBACZ WIDEO MSZY ŚWIĘTEJ.

W swojej homilii Ks. Bp A. Przybylski podkreślił m.in. szczególną rolę szkół katolickich w szerzeniu wiary. Wspominając postać ks. Jana Twardowskiego i jego spotkanie z dziećmi mówiącymi mu, że wokół nich jest coraz więcej ludzi niewierzących, powtórzył za poetą, że tak naprawdę nie ma ludzi którzy prawdziwie w nic nie wierzą. Zawsze ktoś w coś wierzy, co więcej – musimy komuś uwierzyć, np. nauczycielowi matematyki czy geografii, nie da się bowiem wszystkiego sprawdzić, czasami komuś trzeba zaufać. Jednak należy zawsze każdą rzecz wcześniej rozważyć, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, nie można wszystkiego przyjmować bezkrytycznie. W natłoku napływających do nas różnych, czasem całkowicie sprzecznych informacji możemy bowiem łatwo dać się zmanipulować i w konsekwencji- wybrać złą drogę. Dlatego tak ważna jest nasza patronka – Matka Najświętsza, która powinna być dla nas wzorem prawdziwego zawierzenia i rozwagi. Jej więc powinniśmy stale zawierzać swoją naukę, swoje wychowanie i całe swoje życie. Takiej Maryjnej rozwagi winna uczyć każda szkoła katolicka, Ks. Bp. zaapelował do wszystkich zebranych o rozwagę w sercu i dokonywanie właściwych życiowych wyborów, Podkreślił przy tym misję, którą mają do wypełnienia w naszej Ojczyźnie szkoły katolickie : „Zawierzcie swoje Stowarzyszenie, przedszkola i szkoły, rozważnej Matce Jezusa, ale sami też bądźcie rozważni. Dzisiaj w Polsce bardzo potrzebujemy takich szkół, które są katolickie nie tylko z nazwy. Dzisiaj potrzebujemy w szkołach katolickich takich nauczycieli i takich wychowawców, który będąc dla drugich, będą przede wszystkim wierni Bogu. Dziś bardzo potrzebujemy w Polsce waszego środowiska szkół katolickich, nie byle jakich, ale – prawdziwie katolickich.”

Liturgię uroczystej Mszy świętej ubogacił udział wielu pocztów sztandarowych oraz uczniów, którzy w strojach galowych oraz regionalnych z różnych stron Polski składali dary ofiarne ołtarza oraz odczytywali poszczególne wezwania z modlitwy wiernych.

Po Komunii św. Zarząd SPSK na czele z Panią prezes Marią Chodkiewicz, klęcząc przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, dokonał Aktu Zawierzenia wszystkich wspólnot szkolnych i przedszkolnych, naszego Stowarzyszenia.

W drugiej części pielgrzymki jej uczestnicy- dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-VI wysłuchały koncertu zespołu Małe TGD na scenie plenerowej na jasnogórskich błoniach , natomiast uczniowie z klas VII-VIII oraz liceów, techników i szkół branżowych wzięli udział w spotkaniach ze świadkami wiary oraz koncercie zespołu NNAB w sali o. Augustyna Kordeckiego.

Na zakończenie koncertów w obu grupach wiekowych ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursów plastycznego i literackiego pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”.
Nasze spotkanie pielgrzymkowe zakończyła wspólnie odmówiona koronka do Miłosierdzia Bożego, błogosławieństwo i rozesłanie uczestników do domów.

 

XX OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA STOWARZYSZENIA NA JASNĄ GÓRĘ

XX OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA STOWARZYSZENIA NA JASNĄ GÓRĘ

18 czerwca 2018 roku w liczbie ok. 4 tys. uczniów, nauczycieli i duszpasterzy ze szkół SPSK z terenu całej Polski, przybyliśmy na Jasną Górę, by jak co roku złożyć swój pokłon Matce Najświętszej, a także podziękować Jej i Panu Bogu za za wszystkie dary, które otrzymaliśmy w mijającym roku szkolnym. Prosiliśmy też Matkę Bożą o wyproszenie wszelkich łask, niezbędnych do podejmowania apostolstwa w naszych środowiskach i świecie, dawania świadectwa wiary, a także o Boże Błogosławieństwo dla każdego z nas, naszych wspólnot i całej naszej Ojczyzny.

Spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęło się od serdecznego powitania wspólnot szkolnych z całej Polski przez Panią wiceprezes Violettę Błasiak oraz od  wspólnej modlitwy różańcowej zainicjowanej przez Pana wiceprezesa Zbigniewa Zastawnego. Następnie głos zabrał podprzeor Jasnej Góry – ojciec Jan Poteralski, który m.in. tymi słowami powitał przybyłych: „Ukochani młodzi, przybywacie na Jasną Górę, do tronu Królowej Polski, aby dziękować Bogu za kończący się kolejny rok szkolny, trud nauki i pracy i jego owoce oraz prosić o błogosławieństwo Boże na czas wakacji, a jednocześnie zawierzyć waszą przyszłość Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej na wzór św. Jana Pawła II, pielgrzyma jasnogórskiego”.

Z kolei Pani prezes Maria Chodkiewicz w swoim wystąpieniu serdecznie podziękowała J.E. ks. Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu Wacławowi Depo za przyjęcie zaproszenia na naszą pielgrzymkę, zaznaczając m.in. „.Kiedy 27 lat temu powstawaliśmy w Kościele częstochowskim jako prywatne Stowarzyszenie wiernych, obraliśmy sobie Matkę Bożą Niepokalaną za Patronkę i Matkę. Przybywamy do Maryi w jasnogórskim wizerunku już 20. raz jako pielgrzymujący uczniowie i nauczyciele szkół Stowarzyszenia, przybywamy w tym szczególnym jubileuszowym roku, w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Pragniemy na tej Eucharystii dziękować Bogu na ręce Królowej Polski za wolną Ojczyznę, za nieustanną opiekę nad Polską. Chcemy również z serca, jak co roku, ofiarować Panu Bogu trud kończącego się roku szkolnego, podziękować za wszystkie łaski zdobywania wiedzy i umiejętności”.

 

Podczas tegorocznej pielgrzymki uroczystą Eucharystię na szczycie Jasnej Góry sprawował  J.E. ks. Arcybiskup Wacław Depo .W koncelebrze towarzyszyli mu kapłani- członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich: ks. Stanisław Gancarek- jego wieloletni były prezes oraz ks. Ryszard Półtorak – jego były opiekun duchowy oraz licznie przybyli kapłani z parafii, na terenie których funkcjonują szkoły SPSK.

W homilii ks. Arcybiskup m.in. tymi słowami zwrócił się do zgromadzonych: „(…) Drodzy założyciele i twórcy, powiem już- nie tylko dzieła, ale i charyzmatu, który jest darem Boga nie tylko jakimś osobistym, ale dla wspólnoty i wspólnoto twórczym; który rozszerzył się z tego miejsca , jakim jest Częstochowa na cały kraj, dziękujemy dziś Panu Bogu za Was i za te wspólnoty, które w formie świadectwa pielgrzymują dziś na Jasną Górę  (…) Drodzy bracia i siostry, nauczyciele i wychowawcy, którzy razem z rodzicami, też tutaj dzisiaj obecnymi, jesteście pierwszymi świadkami życia i wzrostu poprzez mądrość i łaskę waszych dzieci i wychowanków. Kochani ludzie młodzi, kochane dzieci, które jesteście nadzieją Kościoła i Ojczyzny, ale również i świata wobec tych czy innych wyzwań, które nas dzisiaj spotykają. Dlatego przybywamy tutaj z radością, wdzięcznością i nadzieją rozlaną w sercach naszych (…) I staję razem z wami na jasnogórskim szczycie zawierzenia, aby za Ojcem Świętym Franciszkiem z sobotniego spotkania w Rzymie potwierdzić wartość i piękno życia rodzin, które papież nazwał największym darem Boga dla ludzkości, a dzieci największym darem Boga dla miłości wzajemnej rodziców”.

W dalszej części kazania ks. Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że nie można kogoś prawdziwie pokochać, jeśli się go nie pozna. „Dlatego, aby poznać Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, trzeba Go nam rozpoznawać z pomocą Ducha Świętego poprzez karty Pisma Świętego i osobistą modlitwę, aby do Niego przylgnąć sercem i umysłem”


Liturgię uroczystej Mszy świętej ubogacił udział wielu pocztów sztandarowych oraz uczniów, którzy w strojach galowych oraz regionalnych z różnych stron Polski składali dary ofiarne ołtarza oraz odczytywali poszczególne wezwania z modlitwy wiernych.

 

Po Komunii św. Zarząd SPSK na czele z Panią prezes Marią Chodkiewicz, klęcząc przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, dokonał Aktu Zawierzenia  wszystkich wspólnot szkolnych i przedszkolnych Naszej Patronce: „Matko Boża Jasnogórska, Królowo Polski, Niepokalana Maryjo! Patronko i Matko Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich (…) Przybyliśmy dziękować Ci, Maryjo, za wolną ojczyznę, za ofiarę życia złożoną na polskim ołtarzu przez jej najlepszych synów. Dziękujemy Ci, Maryjo, za Twą nieustanną opiekę nad naszym narodem, za Twe królowanie w Polsce od 1656 r., i za królowanie w sercach Polaków. Zawierzamy Ci, Maryjo, naszą Ojczyznę, zawierzamy Ci władze Rzeczpospolitej (…)Maryjo, wyproś dla nas światło Ducha św., byśmy nie zmarnowali czasu naszej młodości na bezsens, grzech i smutek. Uproś łaskę odwagi do stawania w prawdzie o sobie samym. Maryjo, (…) niech fałdy płaszcza Twej matczynej miłości otoczą każdego z nas, umocnią w czynieniu dobra, rozdawaniu nadziei i promieniowaniu radością.(…) Tobie , Pani Jasnogórska, zawierzamy się osobiście, zawierzamy całe Stowarzyszenie, jego Zarząd, zawierzamy nasze wspólnoty szkolne i przedszkolne(…)”.

 

Na zakończenie pierwszej części uroczystości Pani prezes Maria Chodkiewicz w imieniu Zarządu SPSK wręczyła na ręce małżonki niedawno zmarłego Pana Antoniego Zięby honorową odznakę naszego Stowarzyszenia- Złotą Tarczę SPSK . Pan inż. Antoni Zięba był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, współzałożycielem Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci oraz Światowej Krucjaty Modlitwy w intencji obrony życia człowieka. Z naszym Stowarzyszeniem był związany od wielu lat, uczestniczył w licznych spotkaniach formacyjnych i szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli szkół SPSK, propagując wyznawane przez sienie wartości. Jako prawdziwy humanista widział dobro w każdym człowieku i widział dobro w każdym istnieniu ludzkim.

W drugiej części pielgrzymki jej uczestnicy z klas I-VI wzięli udział w koncercie ks. Jakuba Bartczaka. Pt. „Bóg jest. Działa!, natomiast uczniowie z kl. VII-VIII, gimnazjum i młodzież ze szkół średnich wzięli udział w debacie „Czy mam odwagę dać świadectwo wiary?” Debatę tę prowadził redaktor TVP Jan Pospieszalski. Następnie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursów plastycznego i literackiego pt.„Jesteśmy piękni, pięknem Twoim Panie”.”.

Spotkanie pielgrzymkowe zakończyła wspólnie odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego.