Życzenia Bożonarodzeniowe 2019

Życzenia Bożonarodzeniowe 2019

BOŻE NARODZENIE 2019

„Słowo ciałem się stało… Niechże w Boże Narodzenie każde szlachetne uczucie ludzkie, każde drgnienie woli, każda myśl zamienia się w błogosławione czyny, które mają w miłości obrócić całe nasze życie w ojczystej ziemi. Tej odmiany radosnej we wszystkich sercach, w każdej rodzinie, w całej Polsce, życzy Wam – przy opłatku wigilijnym – Wasz brat i pasterz: >> Nie Bójcie się, bo oto opowiadam Wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi, bo się Wam dziś narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan (Łk 2 ,11) << Opowiadam Wam i błogosławię”.

Kardynał Stefan Wyszyński, Wigilia Bożego Narodzenia 1956 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Rodzice i Nauczyciele szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Słowami życzeń Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacji z modlitwą i radością oczekujemy. Pragnę pozdrowić Państwa w przededniu Świąt Bożego Narodzenia.

Pan Jezus narodził się w Betlejem. Betlejem oznacza „krainę chleba”. Każdy chleb wyrasta z ziarna rzuconego na ziemię. Jezus Chrystus – Chleb Życia, został złożony na ziemi, w szopie betlejemskiej w żłobie, gdzie wcześniej składano pożywienie dla zwierząt, gdyż „nie było dla niego miejsca w gospodzie…”. Nowonarodzony stał się dla nas prawdziwym pokarmem -pokarmem na życie wieczne.

Bóg przyszedł na ziemię jako, płaczące dzieciątko, aby być najbliżej naszego życia. Niech ten czas Narodzenia Boga wśród nas, otwiera serce na wszystkich potrzebujących naszego czasu, potrzebujących naszej uwagi, potrzebujących naszego wsparcia.

Niech wyciągnięta ręka z wigilijnym opłatkiem oznacza przebaczenie i pojednanie.
Przełamanie się opłatkiem zaprasza do dzielenia się sobą jak chlebem, do szerszego otwierania serc dla innych. Oby różne przedświąteczne starania: o choinkę, o ryby, o ciasto… uczyniły w „gospodzie naszych serc” miejsce na obecność Jezusa i miłość do drugiego człowieka.

Niech ogień betlejemskiej stajenki rozpali nasze serca miłością do Boga i bliźniego.

Z pamięcią w modlitwie i sercu.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Maria Chodkiewicz

„Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić.”  – życzenia Bożonarodzeniowe

„Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić.” – życzenia Bożonarodzeniowe

Częstochowa, 17.12.2018 r.

„Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić.”

Psalm Responsoryjny,
Poniedziałek II Tygodnia Adwentu

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele i Wychowawcy,

Kochani Uczniowie i Rodzice,

Szkół i Przedszkoli

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

‘ „Pan jest blisko: pójdźmy, pójdźmy z pokłonem”. Tymi słowami liturgia wzywa nas, byśmy niemal na palcach zbliżyli się do betlejemskiej groty, gdzie miało miejsce nadzwyczajnie wydarzenie, które zmieniło bieg historii: narodziny Odkupiciela. W noc Bożego Narodzenia staniemy jeszcze raz przed szopką, by z zachwytem kontemplować „Słowo które stało się ciałem.” ‘

Benedykt XVI „Przyjście Pana”

Dziękując Panu Bogu za niedawno rozpoczęty nowy rok liturgiczny, prosimy by czas Adwentu, w który wkroczyliśmy, stał się czasem głębokiego przygotowania nas na przyjście Pana.

W okresie Adwentu żyjemy podwójną pespektywą: czekamy na przyjście Syna Bożego który narodził się z Maryi Panny, jak i czekamy na ostateczne przyjście Chrystusa w chwale, na końcu dziejów. Pomiędzy pierwszym przyjściem Jezusa w betlejemskiej stajence, a przyjściem ostatnim – w chwale, z obłoków, możemy codziennie doświadczać przychodzenia Boga. Chrystus Pan przychodzi do naszych serc każdego dnia w Słowie Bożym, przychodzi do nas w Eucharystii, w codziennych wydarzeniach, w których pragnie się z nami spotkać, by zamieszkać wśród nas. Duch Święty otwiera nasze serca i uzdalnia je do przyjęcia Chrystusa.

Niech Maryja Panna, Oblubienica Ducha Świętego prowadzi nas do „Przychodzącego Boga”. Niech wyprosi łaskę przygotowania serc, by Chrystus nie zastał nas zamkniętych lub rozproszonych.

Niech w Betlejemską noc zrodzi się w naszych sercach uczucie radości i wdzięczności za niezwykły cud: Stworzyciel świata z miłości przychodzi, by zamieszkać wśród nas.

Niech cud narodzin Największej Miłości wypełni nas nadzieją i pokojem, by Bóg mógł poszerzyć w naszych sercach Swoje Królestwo Miłości.

W imieniu Zarządu

Maria Chodkiewicz
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich