Wizytka ks. Arcybiskupa Wacława Depo w Strugach

Wizytka ks. Arcybiskupa Wacława Depo w Strugach

W dniu 28.11.2023 r. nasza Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Strugach miała zaszczyt gościć księdza arcybiskupa Wacława Depo oraz zaproszonych gości:
– księdza sekretarza dr Mariusza Trojanowskiego,
– Wójta Gminy Wierzchlas Leszka Gierczyka,
– dr Krystynę Miśkiewicz oraz p. Leokadię Nosal – Przyjaciół Szkoły,
– Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – p. Marię Chodkiewicz,
– sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – p. Agnieszkę Szczepańską.
Arcybiskup Depo odwiedził szkołę, aby przygotować uczniów i przedszkolaków do wydarzenia w ramach zbliżającego się Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszych parafiach. Ponadto przedstawił również historię TEGO WYJĄTKOWEGO obrazu oraz przypomniał o pierwszej perygrynacji, którą mogli pamiętać nieliczni.
Uczniowie oraz przedszkolaki przygotowali montaż słowno- muzyczny, który nawiązał do tradycji, wartości i tożsamości człowieka.
Cieszymy się niezmiernie, że ksiądz arcybiskup był w naszej szkole. Obecność tak zacnej osoby jest wielkim zaszczytem dla całej społeczności nauczycielskiej i uczniowskiej, która tak bardzo ceni sobie współpracę na polu edukacyjno- wychowawczym.
Na koniec spotkania ksiądz arcybiskup pobłogosławił wszystkich zgromadzonych.
Mamy nadzieję, że wizyta księdza arcybiskupa w progach naszej szkoły zapisze się w naszych sercach i pamięci. Życzymy wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej i w życiu osobistym.
Odsłonięcie i poświęcenie tablicy katyńskiej i smoleńskiej w Mysłowie

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy katyńskiej i smoleńskiej w Mysłowie

,,Była, jest i będzie…”
10 listopada br. społeczność Szkoły Podstawowej SPSK w Mysłowie świętowała 105.Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 83. Rocznicę mordu Polaków w Katyniu.
Pierwszym punktem uroczystości była Msza święta w kościele pw. św. Antoniego w Koziegłówkach, którą odprawiał ksiądz kanonik Kazimierz Adam Świerdza. Następnie w Szkole Podstawowej SPSK w Mysłowie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie okolicznościowej tablicy w hołdzie Polakom pomordowanym przez NKWD w Katyniu i pamięci 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Poświęcenia tablicy dokonał ks. proboszcz Kazimierz Świerdza.
Uroczystość uświetnili swą obecnością między innymi: Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Maria Chodkiewicz i Wiceprezes Zbigniew Zastawny, asystent Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej Marcin Woś, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Dyrektor Szkoły Podstawowej SPSK w Winownie Anna Madejska-Boleń, radny GiM Koziegłowy Dariusz Stuła, sołtys Mysłowa Marcin Kwoka, KGW Mysłowianki, mieszkańcy Mysłowa oraz rodzice. Obecne były także poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej SPSK w Winownie, OSP w Mysłowie oraz poczet górniczy.
Po uroczystym odsłonięciu i poświęceniu pamiątkowej tablicy oraz wystąpieniach Dyrektor Szkoły Podstawowej SPSK w Mysłowie Iwony Kępy i zaproszonych gości, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny, upamiętniający 105-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zwieńczeniem uroczystości było Ognisko Patriotyzmu, które afirmował muzycznie p. Rafał Gocyła.
Reżyseria i spektakl: p. Małgorzata Kolasa
Oprawa artystyczna: p. Katarzyna Nowak, p. Paula Poznańska, p. Joanna Gorzkowska, p. Edyta Stemplowska, p. Grażyna Czerwik, p. Ewa Wieczorek, p. Marta Froch-Farnicka, p. Magdalena Kowalczyk.
Ogniska Patriotyzmu – 11 Listopada 2023

Ogniska Patriotyzmu – 11 Listopada 2023

Świadomi jak cenną wartością jest patriotyzm, staramy się naszą młodzież i dzieci uczyć życia dla ideałów, wśród których miłość do Ojczyzny ma swoje szczególne miejsce. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich dokonuje się również poprzez pielęgnowanie tradycji narodowych i państwowych. Służą temu święta i ważne rocznice. Chcąc zadbać o to, by młode pokolenie znało historię własnego państwa i narodu oraz utożsamiało się z pokoleniami walczącymi o wolność Polski i pracującymi dla Niej, inicjujemy różnorodne formy jej aktywności, w tym „Ogniska Patriotyzmu”.

W 2008 roku w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK im. bp. Teodora Kubiny w Wieluniu, pojawił się pomysł, aby podczas Świętem Niepodległości zorganizować takie wydarzenie, które może przyciągnąć młodzież. Wieczorem, 11 listopada, przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego zapłonęło ognisko, przy którym zebrali się młodzi i starsi. Wspólny śpiew animowany przez uczniów dostarczył wielu wzruszeń, a najwytrwalsi śpiewali do późnych godzin wieczornych. Tak zrodziła się tradycja „Ogniska Patriotyzmu”, który trwa do dzisiaj.
Zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z tegorocznych ognisk które odbyły się w całej Polsce z udziałem naszych szkół.

Chojny:

Czerwienne:

Czempisz:

Domaszkowice:

Drobnice:

Gogolewo:

Grabin:

Kadłub:

Michałowice:

Mięcierzyn:

Modzerowo:

Siniarzewo:

Trzcinka:

Wieluń:

Zawiercie:

Nadanie imienia św. Józefa szkole w Tymawie

Nadanie imienia św. Józefa szkole w Tymawie

W środę 11 października 2023 r. odbyła się uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Tymawie  imienia św. Józefa oraz poświęcenie sztandaru. Ten wyjątkowy moment dla historii naszej placówki rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, który wygłosił homilię i poświecił sztandar. Po zakończeniu Mszy Świętej odbyło się symboliczne wbijanie gwoździ przez gości honorowych i sponsorów, a następnie wysłuchaliśmy montażu słowno- muzycznego w wykonaniu dzieci i nauczycieli naszej Szkoły. Kolejnym punktem tego dnia było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej oraz intronizacja ikony Św. Józefa.

Ten dzień był wyjątkowy, gdyż uświetnili go swoją obecnością znamienici goście, m.in.  Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Tymawie Ks. Prałat Janusz Kropiewnicki, opiekun formacyjny dyrektorów SPSK Ks. Kanonik Ryszard Półtorak, Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Smoliński, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Pan Maciej Czarnecki,  przedstawiciele oświaty – Dyrektor Delegatury w Tczewie Pani Anna Ciewiertnia, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pani Maria Chodkiewicz oraz Wiceprezes Zbigniew Zastawny, Sołtys Tymawy Pani Helena Modzelewska oraz Radna Tymawy Pani Patrycja Trowska, przedstawiciele Rady Rodziców, a także Dyrektorzy Szkół z  gminy Gniew, Dyrektorzy Szkół Stowarzyszenia SPSK oraz Przyjaciele Szkoły.

Dopełnieniem tej uroczystości był poczęstunek na którym spotkali się  goście  wraz  z nauczycielami.

Nad oprawą muzyczną czuwali: Ewa Gutowska, Katarzyna Budzińska- Szyszko, Aneta Karwowska- Bielak i dyrektor Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego z Kwidzyna – Wojciech Wiśniewski wraz ze swoimi uczniami.

 

                                                      Ewelina Gładykowska – nauczycielka j. polskiego
Publicznej  Szkoły Podstawowej SPSK  imienia św. Józefa w Tymawie

10-lecie Liceum w Czarnym Dunajcu

10-lecie Liceum w Czarnym Dunajcu

W dniu 6 października 2023 r. świętowano poświęcenie sztandaru Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz 10 – lecie działalności Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu.

Poświęcenia sztandaru dokonał biskup Janusz Mastalski, który odprawił okolicznościową Eucharystię i wygłosił homilię.

Podczas uroczystości obecni byli: biskup Janusz Mastalski, proboszcz parafii w Czarnym Dunajcu oraz inni duchowni, minister klimatu i środowiska Edward Siarka, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Maria Chodkiewicz wraz z członkami Zarządu SPSK, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec Tadeusz Czepiel wraz z radnymi, dyrektorzy szkół z Gminy Czarny Dunajec, dyrektorzy szkół SPSK Polski południowej oraz wspólnota szkolna Liceum i Technikum SPSK w Czarnym Dunajcu.

Okolicznościowe słowo wygłosiła dyrektor szkoły Teresa Dziwisz: ,,Nasza szkoła to piękne miejsce, w którym oprócz egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych, zdajemy egzamin z życia oraz egzamin z miłości. Jubileusz 10- lecia szkoły wpisał się w piękne karty historii jako czas, który wieńczy dzieło wielkich serc, pedagogicznego i rodzicielskiego trudu oraz poświęcenia.

Dziesięć lat temu zaczynaliśmy szkołę z siedmioma uczniami pierwszej klasy Liceum. Dzisiaj w szkole łącznie uczy się 196 uczniów, których kształci oddane grono nauczycieli, wychowawców i pracowników administracji.

Dzisiejszy dzień w naszej szkole jest jednym  z najważniejszych. Poświęcając sztandar Technikum, ustalamy jego tożsamość, podkreślamy kierunek działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez osobę patrona jako autorytetu i punktu odniesienia w działaniu.  Ufam w to, że postawa św. Stanisława Biskupa i Męczennika będzie wzorem dla wszystkich             i pomoże wychować uczniów na dobrych i mądrych ludzi. Nasz patron będzie nam zawsze przypominał, że piękno duchowe, prawda i dobro to wartości uniwersalne.  Święty Stanisław Biskup i Męczennik przemawia swoimi czynami zgodnie ze słowami księdza Piotra Skargi: ,,Pierwszy z Polaków i wielki, daleko sławny męczennik Chrystusów, a patron i obrońca twój, cny polski narodzie’’. Postać takiego patrona zobowiązuje nas do dawania czytelnego świadectwa dobra w życiu całej wspólnoty, rzetelnego zdobywania wiedzy i szczerej dbałości o chrześcijańskie wychowanie.

Sztandar, który od dzisiejszego dnia stanie się symbolem naszego Technikum wraz ze sztandarem Liceum, już na stałe wpisze się w nasz ceremoniał szkolny, w uroczystości, które odbywać się będą z ich udziałem. Jest znakiem łączącym tych, którzy opuszczają progi szkoły, jak i obecnych oraz przyszłych uczniów. Sztandar to również symbol więzi integrujących szkołę.

Życzę wszystkim, aby wzorując się na naszych patronach, pielęgnowali w sobie cechy najlepsze: prawość, uczynność, pracowitość, mądrość oraz serce dla każdego, by były one dla nas inspiracją do stawania się coraz lepszymi ludźmi.’’

W ramach podziękowań Pani prezes Maria Chodkiewicz wręczyła ,,Złotą Tarczę” księdzu dziekanowi – Krzysztofowi Kocotowi – proboszczowi parafii w Czarnym Dunajcu i ministrowi klimatu i środowiska  Edwardowi Siarce za szczególny wkład i wspieranie działalności szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Podhalu.

Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze

Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze

19.09.2023 r na Jasnej Górze odbyło się Forum Szkół Katolickich. W Forum uczestniczyła także reprezentacja szkół średnich Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Gościem Tegorocznego Forum był Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak. Młodzież zmaga się w dzisiejszym czasie z wyjątkowymi wyzwaniami – obrony wiary i własnej tożsamości. Spotkania młodych wierzących są wielką okazją do spotkania, dyskusji, dzielenia się i budowania wspólnoty.

Poniżej rozmowa z Rzecznikiem w radiu Jasna Góra i krótkie relacje fotograficzne z naszych szkół.

Szkoła w Pniewie z imieniem Św. Faustyny

Szkoła w Pniewie z imieniem Św. Faustyny

„Sztandar to świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś pomiędzy hymnem narodowym a przysięgą Wojskową” (Kardynał S. Wyszyński)
W dniu 29 marca 2023r. w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK im. Św. Faustyny w Pniewie odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Krośniewicach, na której Ksiądz Biskup Wojciech Osial dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru.
W homilii podkreślił szczególną wartość patriotyczną sztandaru jako symbol chrześcijańskich wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej szkoły.
Wraz z biskupem przy ołtarzu stanęli Ks. Tomasz Jackowski – dziekan i proboszcz krośniewickiej parafii oraz Ks. Sławomir Klemba proboszcz parafii w Dzierzbicach. O oprawę liturgiczną Mszy Św. zadbała społeczność szkolna na czele z nauczycielami i rodzicami.
W uroczystości wzięli udział znamienici goście, a wśród nich:
1. Pan Marcin Motylewski – Dyrektor Biura poselskiego Wiceministra Edukacji i Nauki pana dr. Tomasza Rzymkowskiego
2. Wizytator Kuratorium Oświaty, Delegatury w Koninie – pan Maciej Plesiński
3. Wójta Gminy Chodów – pan Marek Kowalewski
4. Były Wójt Gminy Chodów , członek Rady Powiatu Kolskiego – pan Henryk Tomczak
5. Przewodniczący Rady Gminy – pan Roman Olczyk
6. Wiceprezes Organu prowadzącego szkołę SPSK – pan Zbigniew Zastawny
7. Dyrektorzy Szkół Samorządowych
8. Dyrektorzy Szkół Katolickich z pocztami sztandarowymi
Zwieńczeniem uroczystości w kościele był spektakl, który zaprezentowali uczniowie. Przybliżyli w nim drogę do świętości siostry Faustyny. Uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze ku czci Świętej patronki szkoły. Nie zabrakło pochwał, gratulacji i wpisów do kroniki szkoły.

Eliminacje regionalne XIII Przeglądu Teatrów w Opolu

Eliminacje regionalne XIII Przeglądu Teatrów w Opolu

Sztuka teatralna wyróżnia się na tle innych dziedzin kultury między innymi tym, że zachęca do skupienia na słowie, do chwili refleksji i kontemplacji. Żywy kontakt z aktorami, ten specyficzny rodzaj energii, który wytwarza się gdzieś pomiędzy, swoista niepowtarzalność emocji i wzruszeń – czynią z teatru sztukę wyjątkową, która może bawić, uczyć, pobudzać wyobraźnię, ale też rozwijać ducha.

W trosce o integralny rozwój uczniów Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich od 13 lat organizuje Przegląd Teatrów Szkolnych i Przedszkolnych SPSK. Dzięki zajęciom teatralnym nasi uczniowie mogą rozwijać talenty, poszerzać zainteresowania, stawiać pytania o fundamentalne wartości, odkrywać nieznane dotąd prawdy o sobie i otaczającej rzeczywistości.

Za nami pierwsze eliminacje regionalne – 6 marca 2023 roku w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK im. Św. Rity w Opolu spotkały się grupy teatralne ze szkół prowadzonych przez SPSK na Opolszczyźnie. W jury konkursu zasiedli profesjonalni artyści:

pani Anna Jarota – aktorka Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki,

pani Maria Skiba – kierownik pracowni profilaktyki i aktywności młodzieżowej Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, do niedawna prowadząca warsztaty teatralne w opolskiej szkole, reżyserka wielu wspaniałych spektakli, docenianych w poprzednich edycjach Przeglądu,

pani Agata Ochota-Hutyra – polska aktorka filmowa i teatralna, wykonawczyni piosenki aktorskiej, związana z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,

pani Katarzyna Chęsy-Zajic – śpiewaczka operowa, koordynatorka warsztatów artystycznych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich

oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy na czele z Panią Prezes Marią Chodkiewicz, sekretarz – Agnieszką Szczepańską, dr Jolantą Kraśniewską i dr. Krzysztofem Kraśniewskim.

To był dzień pełen wrażeń, artystycznych uniesień, nieprzewidzianych sytuacji, miłych i inspirujących spotkań. Młodzi aktorzy zyskali przestrzeń do wyrażenia siebie, uznanie w oczach zawodowych artystów, a także cenne wskazówki do dalszej pracy. Życzmy sobie, aby opowiedziane na scenie historie na długo pozostały w naszej pamięci, nie tylko jako ciekawe realizacje artystyczne, by prowokowały do refleksji i dyskusji o tym, co w życiu naprawdę ważne. Miejmy nadzieję, że szkolna przygoda z teatrem zaowocuje w przyszłości aktywnym, świadomym i twórczym uczestnictwem w kulturze.

 

Artykuł Aneta Mościcka

Zdjęcia. opole.gosc.pl

Zdobywcami Złotych, Srebrnych i Brązowych Masek byli:

Kategoria kl. I – IV:
 • Brązowa Maska
  Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im.św. Jadwigi Śląskiej w Michałowie Grupa Kreatywni, spektakl „Wybór Ani”. także
  Nagroda Publiczności
 • Srebrna Maska
  Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Rity w Opolu Grupa Pierrot, spektakl „Mały Książę w poszukiwaniu…siebie”.
  Maska za Grę Aktorską
 • Złota Maska
  Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Domaszkowicach Grupa Domaszki, spektakl „Moje szczęśliwe życie”.
  Maska za Grę Aktorską
  Nagroda specjalna za reżyserię
Kategoria kl. V – VIII:
 • Brązowa Maska
  Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Jana Pawła II w Grabinie Grupa Omega, spektakl „Stworzenie”.
 • Srebrna Maska
  Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im.Powstańcow Śląskich w Dębniku Grupa Aninki spektakl „Lalka, która miała wielkie serce”.
  Nagroda specjalna za scenografię
  Nagroda Publiczności
 • Srebrna Maska
  Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Rity w Opolu Grupa Sakrum, spektakl „Pinokio czy jakoś tak…”.
  Maska za Grę Aktorską
  Nagroda specjalna za reżyserię, pomysły realizatorskie i kreatywność teatralną.
 • Złota Maska
  Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im.św.Jana Pawła II w Michałowicach Spektakl „Brama Wiary”.
  3 Maski za Grę Aktorską
W Szkole Podstawowej w Kłobucku powstała pracownia matematyczno-fizyczna

W Szkole Podstawowej w Kłobucku powstała pracownia matematyczno-fizyczna

W Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. św. Dominika Savio w Kłobucku powstała pracownia matematyczno-fizyczna

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Dominika Savio jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w placówce powstała pracownia matematyczno-fizyczna.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl .

#wzmocnijswojeotoczenie #PSE #rekreacja #turystyka