Zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji usług domu noclegowego dla pielgrzymów na funkcję usługi szkolno-oświatowe.” ul. Biskupa Teodora Kubiny 15/21, 42-200 Częstochowa – ZAPYTANIE OFERTOWE

Częstochowa, 27.10.2023 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2023 dotyczące zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji usług domu noclegowego dla pielgrzymów na funkcję usługi  szkolno-oświatowe.” – ul. Biskupa...

Zakup nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” – Informacja z wyboru oferty

Częstochowa dn. 17.10.2023 r. Informacja z wyboru oferty Dotyczy zamówienia: „Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla 9 osób z kierowcą, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim, w ramach projektu...

Zakup nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” – Zapytanie ofertowe

Częstochowa, 09.10.2023 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2023 dotyczącego zamówienia na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla 9 osób z kierowcą, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim, w ramach projektu...